Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Solidworks
  • Phần mềm Solidworks là công cụ cho việc thiết kế sản phẩm từ các ý tưởng ban đầu.
  • Từ đó, sử dụng phần mềm Solidworks để mô hình hóa các chi tiết -> Lắp ráp -> Mô phỏng hoạt động -> Xuất bảng vẽ phục vụ cho việc lưu trữ, gia công hay lắp ráp.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307