DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

Solidworks
  • Sau khi hoàn thành khóa học Solidworks, học viện nắm vững các công cụ cho việc thiết kế sản phẩm từ các ý tưởng ban đầu.
  • Từ đó, sử dụng phần mềm Solidworks để mô hình hóa các chi tiết -> Lắp ráp -> Mô phỏng hoạt động -> Xuất bảng vẽ phục vụ cho việc lưu trữ, gia công hay lắp ráp.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307