Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Mastercam

Phần mềm Master-Cam:

  • Xuất một file Cad sang phần mềm Master-Cam.
  • Cách lập trình tự động với sự trợ giúp của phần mền Master-Cam.
  • Thực hiện mô phỏng gia công và xuất chương trình NC cho chi tiết có biên dạng 2D trên phần mềm Master-Cam
  • Tự học và tăng tính sáng tạo trong học tập môn CNC và tất cả các môn khác nữa.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307