DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

Mastercam

Sau khi học xong môn học này học viên có khả năng:

  • Biết xuất một file Cad sang phần mềm Master-Cam.
  • Biết được cách lập trình tự động với sự trợ giúp của phần mền Master-Cam.
  • Thực hiện mô phỏng gia công và xuất chương trình NC cho chi tiết có biên dạng 2D trên phần mềm Master-Cam
  • Tự học và tăng tính sáng tạo trong học tập môn CNC và tất cả các môn khác nữa.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307