Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad cung cấp các lệnh cơ bản trong thiết kế. Từ đó, thiết kế được sản phẩm với các lệnh thông dụng.

  •  Kiến thức cơ bản về thiết kế sản phẩm.
  •  Kỹ năng thiết kế chi tiết máy.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307