Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Creo Parametric
  • Thiết kế sản phẩm từ đơn giản cho đến phức tạp.
  • Lựa chọn dao và phương thức chạy dao hợp lý trên từng bề mặt gia công đảm bảo năng suất và chất lượng.
  • Tạo chương trình NC từ phần mềm Creo Parametric và chỉnh sửa chương trình để phù hợp với hệ điều khiển của máy CNC.
  • Chuyển chương trình NC từ máy tính qua máy CNC.
  • Gia công chi tiết trên máy CNC với chương trình được tạo ra từ Creo Parametric Xuất bản vẽ 2D.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307