DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

Lập trình CNC

Sau khi học xong môn học này học viên có khả năng:

  • Lập trình thủ công các chi tiết đơn giản để gia công trên máy tiện phay CNC đạt yêu cầu kỹ thuật.
  • Thao tác, vận hành máy tiện phay CNC đúng quy trình quy phạm và an toàn.
  • Chọn và cài đặt được các tọa độ trên dao và phôi với mỗi sản phẩm gia công một cách hợp lý.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307