DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (National key Laboratory of Digital Control and System Engineering,...

Xem chi tiết

MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo; được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công...

Xem chi tiết

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì và chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực điều khiển số và kỹ...

Xem chi tiết

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307