DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

Vận hành phay CNC

Sau khi học xong môn học này học viên có khả năng:

  • Biết được cách vận hành máy EMCO PC MILL/TURM, Fanuc.
  • Cài đặt thông số dao, phôi và đơn vị đo…
  • Vận hành tốt các máy CNC EMCO PC MILL/TURM, Fanuc.
  • Tự học và tăng tính sáng tạo trong học tập môn CNC và tất cả các môn khác nữa.

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307