DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

CAD
  • CAD Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính. Được sử dụng để thiết kế các sản phẩm từ một đối tượng độc lập, đơn giản tạo ra những đối tượng phức tạp. 
  • Đào tạo các khoá học Creo Parametric, Solidworks, Autocad ... với bài giảng chất lượng, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống hỗ trợ học viên chuyên nghiệp.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307