DCSELab

DCSELab

          Lĩnh vực hoạt động

      Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì,

chuyển giao các thiết bị trong lĩnh vực: điều khiển số

và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông,

công nghệ thông tin, cơ khí hóa - tự động hóa. 

Creo Parametric

Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Tổng Quan Creo Parametric

Autocad

Autocad

CAD

CAD (Computer Aided Design) là thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính. Được sử dụng để thiết kế các sản phẩm từ một đối tượng độc lập, đơn giản tạo ra những đối tượng phức tạp. Đào...

Xem chi tiết

CAD

CAM

CAM (Computer Aided Manufacturing) là sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính, để tạo điều kiện cho việc tự động hóa quy trình sản xuất. CAM thường được sử dụng song song với thiết kế với sự hỗ...

Xem chi tiết

CAM

CNC

CNC (Computer Numeric Control) là loại máy công cụ được điều khiển bằng phần mềm. CNC dùng để gia công các chi tiết có độ chính xác cao và rất phức tạp mà các máy vạn năng không thể gia công được. Khoá...

Xem chi tiết

CNC

ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO ONLINE
Dịch vụ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
 

Đào tạo CAD/CAM/CNC cho các cá nhân, công ty và doanh nghiệp với chất lượng tốt nhất và mang tính thực tế. Đảm bảo việc làm cho các học viên có nhu cầu sau khi hoàn thành khóa học. Đào tạo đến khi thành thạo mới kết thúc khoá học, thời gian học linh hoạt.

Hotline tư vấn miễn phí: 0764863307
Hotline: 0764863307
Chỉ đường Zalo Zalo: 0764863307 SMS: 0764863307